Γιώργος Χαρβαλιάς

Εικόνα: Γιώργος Χαρβαλιάς

Η αναθεώρηση δεν μπορεί να είναι εργαλείο «επικοινωνιακού αντιπερισπασμού». Η πατρίδα δεν χρειάζεται σήμερα ούτε αλλαγή πολιτειακής δομής ούτε διαχωρισμό κράτους - Εκκλησίας

Σελίδες