Γιώργος Χαρβαλιάς

Εικόνα: Γιώργος Χαρβαλιάς

Η διαφορά της Ελλάδας με την Ιταλία δεν οφείλεται μόνο στο μέγεθος αλλά και στο πλεόνασμα σοβαρότητας που διαθέτει η πολιτική σκηνή της γειτονικής χώρας σε σχέση με το δικό μας τσίρκο

Σελίδες