«Τρέχουν» για τις συντάξεις χηρείας!

Αγώνας δρόμου στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι 57.522 δικαιούχοι να δουν μέσα στον Σεπτέμβριο την αύξηση του 40%

Αγώνα ταχύτητας» και μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα συνεχίσουν να δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να δοθούν αυξημένες κατά 40% περίπου 57.522 συντάξεις χηρείας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, μαζί με τα αναδρομικά από τον Μάιο και μετά.

Οπως είναι γνωστό, οι συντάξεις αυτές θα έπρεπε, σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη της προηγούμενης κυβέρνησης, από τον τελευταίο μήνα της άνοιξης, ήδη να είχαν αναπροσαρμοστεί από το 50% στο 70% του τελικού ποσού που δικαιούνταν ο θανών ή η θανούσα δικαιούχος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι προκάτοχοί του είχαν αφήσει τη διευθέτηση αυτού του θέματος στα... αζήτητα.

Πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επικεντρωθεί στην επίλυση αυτού του εκκρεμούς ζητήματος, με «μπούσουλα» την πρόσφατη εγκύκλιο Βρούτση. Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος διοικητής του ΕΦΚΑ Χρ. Χάλαρης έχει ζητήσει η προσπάθεια να συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς και μετά τον Δεκαπενταύγουστο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό οι συντάξεις χηρείας (θανάτου) να αποδοθούν αυξημένες, μαζί με τα αναδρομικά από τον Μάιο και μετά, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου (με την καταβολή των κύριων συντάξεων Οκτωβρίου). Σύμφωνα με την εγκύκλιο Βρούτση, ο υπολογισμός του νέου ποσού για τους δικαιούχους και τις δικαιούχες γίνεται ως εξής:

1 Εάν υπάρχει μόνο ένας επιζών, δικαιούται το 70% του τελικού ποσού που λάμβανε ο θανών ή η θανούσα. Το ποσοστό για κάθε πλήρες έτος διαφοράς μειώνεται, εάν ο γάμος (ή το σύμφωνο συμβίωσης) έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος, και η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του/της συζύγου -αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου/συμφώνου συμβίωσης- είναι μεγαλύτερη των 10 ετών.

2 Εάν υπάρχει, εκτός από τον επιζώντα, και διαζευγμένος (με δεκαετή γάμο), το ποσοστό του διαζευγμένου ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών σύζυγος, ήτοι 17,5% του ποσού της σύνταξης που δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος.