Ποιοι «κερδίζουν» έως 7 έτη ασφάλισης

Αναλυτικός οδηγός! Πώς εξαγοράζονται τα πλασματικά χρόνια από τον ΕΦΚΑ
Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί για τη στρατιωτική θητεία, τις γονικές άδειες, τις σπουδές και τις περιόδους χωρίς δουλειά
Το κόστος ανά περίπτωση, οι τρόποι καταβολής και τα οφέλη στη σύνταξη

Η Θέση μας: Ο Ορμπαν και οι κότες

Ρεπορτάζ
Νάσος Χατζητσάκος

Αναλυτικές οδηγίες, μεταξύ άλλων για την εξαγορά πλασματικών ετών, τον τρόπο αναγνώρισης, τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το κόστος και τον τρόπο εξόφλησης από τους ασφαλισμένους, δίνει η «δημοκρατία», με βάση το ισχύον πλαίσιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι απαντήσεις σε 10 από τα κυριότερα ερωτήματα των ασφαλισμένων σε σχέση με την εξαγορά - αναγνώριση έως και επτά ετών πλασματικής ασφάλισης είναι οι εξής:

1) Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικών ετών;

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι οι εξής:

α) Στρατιωτική θητεία, β) γονική άδεια, γ) εκπαιδευτική άδεια, δ) χρόνος σπουδών, ε) αναγνώριση τέκνων και ζ) κενός χρόνος ασφάλισης (έως ένας χρόνος).

2) Εχει καταργηθεί το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας από ασφαλισμένους και συνταξιούχους με τον «νόμο Κατρούγκαλου»;

Το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας έχει καταργηθεί μόνο από τους ήδη συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

3) Πότε και πού μπορεί να υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών;

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί μετά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος.

4) Πώς γίνεται η αναγνώριση πλασματικών ετών;

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή του συνόλου των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Για παράδειγμα, η εξαγορά χρόνου από το τ. ΙΚΑ ανέρχεται στο 20% του μηνιαίου μισθού.

5) Με βάση ποιες αποδοχές υπολογίζονται οι εισφορές;

Οι εισφορές υπολογίζονται βάσει των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

6) Με ποιους τρόπους γίνεται η καταβολή του ποσού της εξαγοράς;

Η καταβολή του ποσού γίνεται:

α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (μόνο εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης).

β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης της σύνταξης παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι την εξόφλησή του ποσό ίσο με το 1/4 της σύνταξης.

7) Πώς καταβάλλεται το ποσό εξαγοράς;

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους η εξόφληση του ποσού εξαγοράς (εφάπαξ ή με δόσεις) πραγματοποιείται μέσω Διατραπεζικού Συστήματος με τη χρήση Ειδικού Κωδικού Πληρωμής.

Ο Κωδικός Πληρωμής εμφανίζεται στον Ατομικό Λογαριασμό τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ, μόλις γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η παραλαβή της απόφασης αναγνώρισης.

Για τους μισθωτούς η εξόφληση του ποσού εξαγοράς (εφάπαξ ή με δόσεις) πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της απόφασης.

8) Πώς αξιοποιούνται τα πλασματικά χρόνια;

Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται τόσο για την αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης (επηρεάζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης αλλά και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών) όσο και για τη διαμόρφωση της «εθνικής σύνταξης» (σε περίπτωση που αφορούν έτη ασφάλισης μεταξύ 15 και 20 ετών).

9) Τι προσφέρουν τα πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά;

Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης (μεταξύ 15 και 20 ετών).

10) Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας ασφαλισμένος να αναγνωρίσει και να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης;

Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει ένας ή μια ασφαλισμένη το δικαίωμα αναγνώρισης - εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης είναι να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες (12 έτη) πραγματικής ή/και προαιρετικής κύριας ασφάλισης.