Υπερφιλόδοξες κινήσεις για την κάλυψη των παροχών

Περιλαμβάνουν αύξηση χρήσης «πλαστικού» χρήματος, νέες αντικειμενικές, ψαλίδισμα δαπανών

Αύξηση αντικειμενικών, ανακατανομές δαπανών, δραστική αύξηση του ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών με «πλαστικό» χρήμα, το οποίο «κατοχυρώνει» το αφορολόγητο, στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος, αλλά και επέκταση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων σε περιοχές με πολύ υψηλή αξία, οι οποίες έμεναν εκτός συστήματος, ενσωματώνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού. Πρόκειται για μερικά από τα -αμφίβολης απόδοσης- μέτρα εξοικονόμησης πόρων που θα χρηματοδοτήσουν το πακέτο των «ελαφρύνσεων» της κυβέρνησης. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που καλύπτουν το κόστος των παροχών περιλαμβάνουν:

• Φιλόδοξους στόχους για την είσπραξη πρόσθετων εσόδων ύψους 642.000.000 ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία θα αποκαλυφθούν στην πλήρη τους έκταση με την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου. Η μόνη αναφορά που γίνεται είναι για αύξηση του ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών με «πλαστικό» χρήμα στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Με το σημερινό καθεστώς για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου οι ελάχιστες ηλεκτρονικές δαπάνες για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, 15% για εισόδημα από 10.000 έως 30.00 ευρώ και 20% για εισόδημα από 30.000 ευρώ και πάνω. Με την καθιέρωση του ενιαίου συντελεστή 30% προκύπτει σημαντική αύξηση των ελάχιστων απαιτούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών για όλους.

• Εξορθολογισμό του συστήματος προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων και επέκτασή τους σε 7.000 περιοχές με πολύ υψηλή αξία, που σήμερα βρίσκονται εκτός συστήματος. Στόχος, η άντληση εσόδων της τάξεως των 142.000.000 ευρώ.

• Αναπροσαρμογή του ορίου δαπανών στον τακτικό Προϋπολογισμό (τα έξοδα δηλαδή των υπουργείων) με στόχο 500.000.000 ευρώ.

• Αναδιάρθρωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με μείωση των εθνικών πόρων και ενίσχυση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (κοινοτικοί πόροι), με στόχο 170.000.000 ευρώ.

• Αύξηση εσόδων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (δηλαδή ΟΤΑ, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία) με στόχο 134.000.000 ευρώ.

• Μείωση δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 80.000.000 ευρώ.

• Βελτίωση αποτελεσματικότητας φορέων Γενικής Κυβέρνησης με στόχο 123.000.000 ευρώ.

• Αύξηση εσόδων και νέες μορφές ελέγχου σε επιχειρήσεις τύπου Airbnb με στόχο 600.000.000 ευρώ.

• Επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια με στόχο 50.000.000 ευρώ.

Από τις προβλέψεις εσόδων ξεχωρίζει η αύξηση των εισπράξεων κατά περίπου 350.000.000 ευρώ από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (στα 11,334 δισ. ευρώ έναντι 10,998 δισ. ευρώ φέτος) παρά την ενεργοποίηση των νέων μειωμένων συντελεστών (εισαγωγικός στο 9% από 22%). Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, όπου η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μείωση του συντελεστή από το 28% στο 24% για τα φετινά κέρδη, ο Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά περίπου 130.000.000 ευρώ (από τα 4,405 δισ. ευρώ σε 4,534 δισ. ευρώ).