Βελτιώσεις στον νόμο για προστασία της α΄ κατοικίας

Βελτιώσεις στον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, που...

... αφορούν τόσο τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και αυτές που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αναλυτικότερα, επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους.

Αφορά κυρίως όσους διαμένουν σε άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους, όπως Σώματα Ασφαλείας, γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας με την υποβολή αίτησης μόνο από τον έναν συνιδιοκτήτη. Διευκολύνονται έτσι συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κ.λπ.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίζεται, επίσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση κατά τρόπο ώστε να μη χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος. Περαιτέρω, δικαιούνται την κρατική επιδότηση όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Πρώτη φορά, μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25ετίας.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρίες παροχής πιστώσεων (ανώνυμες εταιρίες που νόμιμα παρέχουν δάνεια) να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους μέσω της πλατφόρμας.

Τέλος, εάν χρειαστεί να επανυποβληθεί κάποια αίτηση λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.