54.489 ευκαιρίες για δουλειά

«Τρέχουν» 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ. Ολες οι λεπτομέρειες
Αφορούν ανέργους, αυτοαπασχολουμένους και επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Θέση μας: Ενώπιον του χάους

Συνολικά 55.489 θέσεις παραμένουν αδιάθετες μέσα από τα 14 ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης του 

ΟΑΕΔ, στα οποία μπορούν να ενταχθούν τόσο επιχειρήσεις και εργοδότες για να προβούν σε επιδοτούμενες προσλήψεις όσο και άνεργοι οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τον ΟΑΕΔ, μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων που παραμένουν ανοιχτά και αφορούν καθαρά τον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης, δεδομένου των «κενών» θέσεων που έχουν, περιλαμβάνονται τα εξής:

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους «έξυπνης» εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις.

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων νέων ηλικίας από 18 έως 29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, με 2.129 κενές θέσεις.

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις.

• Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας από 18 έως 66 ετών, με 1.445 κενές θέσεις.

Επιπλέον των δράσεων αυτών είναι ανοιχτά ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ακόμη 10 προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων, φορέων του Δημοσίου και φυσικά τους ίδιους τους ανέργους. Σε βάθος χρόνου, μετά την αξιολόγηση που διενεργείται αυτή την περίοδο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη, όσες από αυτές τις δράσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλή απορροφητικότητα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα «κλείσουν». Τη θέση τους, φυσικά, θα πάρουν νέα προγράμματα, στα οποία θα έχουν συνυπολογιστεί αδυναμίες των τωρινών, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά.

«Μέσα από τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία δυστυχώς δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα», όπως δήλωσε ο Σπ. Πρωτοψάλτης, «προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της απασχόλησης. Επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε τις ανοιχτές δράσεις απασχόλησης προς κάθε κατεύθυνση ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από αυτές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ώστε όσα κριθούν λιγότερα αποτελεσματικά να κλείσουν, σε βάθος χρόνου που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά, και να υπάρξουν νέες, ακόμη πιο ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμά τους δράσεις».