Σχέδια για «χρυσή βίζα» πολλών ταχυτήτων!

Πλάνο αλλαγών για να επεκταθεί η τόνωση της εγχώριας αγοράς ακινήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας

Aλλαγές σε ό,τι αφορά το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την απόκτηση «χρυσής βίζας» από αλλοδαπούς σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η τόνωση της εγχώριας αγοράς ακινήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει να μην υπάρχει ένα σταθερό ποσό -σήμερα ανέρχεται στα 250.000 ευρώ- που να υποχρεώνονται να επενδύσουν σε ακίνητα όσοι αλλοδαποί επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική «χρυσή βίζα» (άδεια παραμονής στη χώρα, άρα και ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση), αλλά αυτό να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή όπου θα βρίσκεται το ακίνητο.

Έτσι, είναι πιθανόν το ελάχιστο αυτό ποσό να αυξηθεί σε περιοχές υψηλής ζήτησης ακινήτων και ενδεχομένως να μειωθεί σε άλλες, όπου μέχρι σήμερα η τοπική αγορά ακινήτων δεν έχει ανακάμψει μετά τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Αντίθετα, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν φαίνεται πρόθυμο, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, να κάνει δεκτό το αίτημα του ΣΜΕΧΑ (των χρηματιστών) και άλλων φορέων της επενδυτικής κοινότητας για μείωση του ελάχιστου ορίου απόκτησης «χρυσής βίζας» μέσω αγοράς μετοχών και ομολόγων από τα 400.000 στα 300.000 ευρώ. Το σκεπτικό του υπουργείου -όπως εκφέρεται μέσω κύκλων του- είναι ότι οι αγορές ακινήτων επιδρούν περισσότερο αναπτυξιακά στην ευρύτερη οικονομία σε σχέση με την απόκτηση χρηματοοικονομικών τίτλων.

Ανοδος τιμών

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του μέτρου της «χρυσής βίζας», σε συνδυασμό με την τόνωση του εισερχόμενου τουρισμού και την ενοικίαση κατοικιών μέσω του συστήματος Airbnb, έχει οδηγήσει σε διψήφιο ποσοστό ανόδου τις τιμές σε πολλές περιοχές της χώρας.