Βουνό τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις

Φορολογία, πολυνομία, αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ακριβός δανεισμός τα μεγάλα «αγκάθια», σύμφωνα με το ΣΕΒ

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πληθώρα εμποδίων καθημερινά, παρά τη σταδιακή βελτίωση, προκαλώντας αβεβαιότητα για το πλαίσιο λειτουργίας και τους κανόνες, αλλά και ενδοιασμούς για το τι μπορεί να πραγματοποιηθεί, πού και πώς. Παράλληλα, η συνεχής προσπάθεια επίλυσης καθημερινών προβλημάτων αφαιρεί από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, τη δυνατότητα απόλυτης επικέντρωσης σε παραγωγικές λειτουργίες.

Αυτό αποτυπώνεται στη φετινή έρευνα του ΣΕΒ «Ο σφυγμός του επιχειρείν», με τις επιχειρήσεις να ζητούν προβλέψιμο πλαίσιο, εύρυθμη λειτουργία των αγορών και κανόνες υγιούς ανταγωνισμού.

Τα σημαντικότερα εμπόδια για το 2019 είναι το ασταθές φορολογικό πλαίσιο (66,3%), η πολυνομία και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο (46,8%), η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση / ακριβός δανεισμός (38,2%), η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και το έλλειμμα χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινήτρων (33,6%).

Κώδωνας κινδύνου

Πέρα απ' αυτό, οι επιχειρήσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάνουν, καθώς για πρώτη φορά στην περίοδο 2017-2019 καταγράφεται υποχώρηση στον βαθμό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ποιότητα και τη διαφάνεια των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τον δημόσιο τομέα (από 6,1 σε 6,0 μονάδες και από 5,9 σε 4,9 μονάδες, αντίστοιχα).

Μόνο οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι ψηφιακά ώριμοι δημόσιοι οργανισμοί αξιολογούνται θετικά (ΚΕΠ, ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ), ενώ πολλοί φορείς κρίσιμης σημασίας για την επιχειρηματικότητα λαμβάνουν διαχρονικά ποσοστά ικανοποίησης κάτω από 10% (π.χ. υπουργεία, δικαστήρια, Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δείκτης αξιολόγησης δυσκολιών που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων υποχωρεί σταδιακά από το 2017, κάτι που αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η απόσταση που υπάρχει ακόμα από το επιθυμητό επίπεδο αποτυπώνει εύληπτα την ανάγκη συνέχισης στοχευμένων παρεμβάσεων από την Πολιτεία για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.

Το τοπίο των επιχειρήσεων, πάντως, ως προς την προοπτική τους έχει αρχίσει να μεταβάλλεται θετικά. Η πλειονότητα βρίσκεται σε «φάση ανάπτυξης» (57,7%), μία στις τρεις επιχειρήσεις προβλέπει αύξηση των εσόδων τον επόμενο χρόνο και το 60% ανάκαμψη της χώρας εντός τριετίας. Τέλος, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (από τους Ελληνες) και ο Μπιλ Γκέιτς (από τους ξένους) αποτέλεσαν τις κορυφαίες επιλογές σε ερώτηση για τους επιχειρηματίες που συνδυάζουν χαρακτηριστικά επιτυχίας και θαυμασμού.