Απόφαση-βόμβα για ειδικά μισθολόγια

Αναγνωρίζει τόκους πέντε ετών (2015-2019) στα ποσά που είχαν λάβει αναδρομικά τον Δεκέμβριο του 2018

Πρωτόδικη δικαστική απόφαση «βόμβα» αναγνωρίζει ως νόμιμους τους τόκους 6% για περίοδο 5 ετών (2015-2019) στα ποσά που είχαν λάβει αναδρομικά τον Δεκέμβριο του 2018 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας αλλά και οι υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων.

Όπως, μάλιστα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), η απόφαση ΑφορΆ περίπου 300.000 υπαλλήλους, υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και μισθοδοτούμενους με ειδικά μισθολόγια!

Η απόφαση αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει σε όλους τους ένστολους υπαλλήλους (στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί κ.ά.) καθώς και σε όλους τους υπαλλήλους των ειδικών μισθολογίων (πανεπιστημιακοί, ιατροί ΕΣΥ κ.ά.) τον νόμιμο τόκο ύψους 6% επί των ποσών που είχαν λάβει σε υλοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις δύο περικοπές των μισθών και την κατάργηση των δώρων του ν. 4093/2012 για τους ένστολους υπαλλήλους και τον Δεκέμβριο του 2018, βάσει του ν. 4575/2018, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταβάλει εφάπαξ το κεφάλαιο που διεκδικούσαν.Όμως, όπως τονίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλειψε να τους καταβάλει και τους τόκους που αναλογούσαν στα ποσά που τους χορηγήθηκαν. 

Η ένωση εκτιμά ότι η μεγάλη νομολογιακή σημασία τής υπ’ αριθμόν 14545/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας έγκειται και στο γεγονός ότι διατάσσεται τώρα το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει και τους τόκους επί των ποσών που χορήγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα για μία ολόκληρη πενταετία (από τον Μάιο του 2015 έως και 30/4/2019), αλλά και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως!

Συγκεκριμένα, το διατακτικό της υπ’ αριθμόν 14545/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας: αναγνωρίζει «την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες αυτούς το ποσό του οφειλόμενου νόμιμου τόκου επί του ειδικότερα αιτηθέντος με την αγωγή για καθέναν από αυτούς κεφαλαίου, υπολογιζομένου (του ως άνω τόκου) με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής (στις 05.05.2015) και μέχρι τις 30.04.2019, κατά το άρθρο 21 του από 26.06/10.07.1944 β.δ. και από 01.05.2019 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4507/2019».