Λίγη ντροπή, κ. Χατζηδάκη

Μέσα σε όλα τα μέτρα αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης...

... ενέταξε και μια απίστευτη διάταξη ώστε να μην ισχύουν για τη διοίκηση και τα στελέχη της ΔΕΗ τα ανώτατα όρια κυβισμού αυτοκινήτων που ισχύουν για τα υπόλοιπα κρατικά αυτοκίνητα, όπως αυτό του πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου, υπουργών και ανώτατων δικαστικών λειτουργών! Φαίνεται ότι ο υπουργός το θεώρησε κρίσιμο για να αλλάξει το κλίμα στη ΔΕΗ! Δεν γνωρίζουμε αν στις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες τις τελευταίες εβδομάδες για να παρουσιάσει τα μέτρα «διάσωσης της ΔΕΗ», όπως υποστηρίζει, αφιέρωσε ειδικό κεφάλαιο στη ρύθμιση για την εξαίρεση των αυτοκινήτων της επιχείρησης από τους περιορισμούς στον κυβισμό που εφαρμόζονται στις άλλες κρατικές εταιρίες. Βέβαια, κατά τον κ. Χατζηδάκη, η ΔΕΗ «θα είναι και δεν θα είναι κρατική επιχείρηση»! Δηλαδή θα μπορούν ο υπουργός και η εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζουν όποιον θέλουν από το παράθυρο, χωρίς τη λογοδοσία που εφαρμόζεται σε άλλες ΔΕΚΟ.

Στο άρθρο 9 του σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στη ΔΕΗ εντάχθηκε ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι στη ΔΕΗ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 129/2534 ΚΥΑ (Β' 108/04.02.2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

Η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση, επί ΓΑΠ, προέβλεπε ότι το ανώτατο όριο ήταν τα 1.600 κυβικά για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και άλλοι. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, «αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού από 1.400 και 1.600 κυβικά, με θωράκιση, μπορεί να χορηγηθεί στους ανωτέρω, για λόγους ασφαλείας, έπειτα από πρόταση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εγκριτικής απόφασης του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Τώρα η διοίκηση της ΔΕΗ δεν χρειάζεται να παρακαλάει τους υπουργούς ώστε να κυκλοφορεί με «βαρύτερα» αυτοκίνητα…