Λάθος στα εφάπαξ των μηχανικών!

Εγκληματικά σφάλματα στον υπολογισμό (μετά τις 13 Μαΐου 2016) από το ΕΤΕΑΕΠ εντόπισε έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη 

Με λανθασμένο τρόπο υπολογίζονταν από την έναρξη της ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από τις 13 Μαΐου 2016 μέχρι και τις 7 Αυγούστου 2019, τα εφάπαξ χιλιάδων μηχανικών, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ). Οπως όλα δείχνουν, αρκετοί από αυτούς που έλαβαν το εν λόγω βοήθημα από το ΕΤΕΑΕΠ μέσα στην υπό εξέταση χρονική περίοδο δύνανται να προχωρήσουν στην υποβολή ενστάσεων για την επανεξέταση των διαδικασιών και τη διόρθωση των ποσών που τους καταβλήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ΣτΠ, το πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια έπειτα από προσφυγή συνταξιούχου προς την ανεξάρτητη Αρχή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογιζόταν η εφάπαξ παροχή των «παλαιών» (πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1993) ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων ήταν λανθασμένος.

Οπως τόνιζε στην αναφορά του, ο τρόπος αυτός ερχόταν σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (τον νόμο 4387 του 2016, τον γνωστό και ως ν. Κατρούγκαλου) στηριζόμενος σε εγκύκλιο οι οδηγίες της οποίας διαφοροποιούνταν ουσιωδώς από την αντίστοιχη νομοθετική διάταξη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού διερεύνησε την υπόθεση, διαπίστωσε ότι πράγματι με την εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018) είχε εισαχθεί νέα, διαφορετική βάση υπολογισμού για την εφάπαξ παροχή. Συγκεκριμένα, ως αποδοχές νοούνταν «οι αποδοχές από την έναρξη ασφάλισης των δικαιούχων έως και 31 Δεκεμβρίου 2013», ενώ έχει παραλειφθεί η ρητή αναφορά στον νόμο (σύμφωνα με την οποία «ως αποδοχές για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβαν οι ασφαλισμένοι κατά τα 5 τελευταία έτη έως και τις 31/12/2013).

Η Αρχή, θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ότι η εγκύκλιος κινούνταν σε αντίθεση με τον νόμο, απευθύνθηκε στο υπουργείο Εργασίας με επιστολή, ζητώντας να επανεξεταστούν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένοι, θεσμικά επιτρεπτοί, τρόποι αλλαγής της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, στους οποίους σαφώς δεν συμπεριλαμβάνονται οι εγκύκλιοι και επομένως, αν κατά την εφαρμογή της επίδικης διάταξης διαπιστώθηκαν προβλήματα και αδυναμίες, αρμόδια να αποφασίσει αυτήν την αλλαγή είναι μόνο η νομοθετική λειτουργία».

Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, στις 7 Αυγούστου 2019, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότης Μηταράκης ανακάλεσε την επίμαχη εγκύκλιο «ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις του ν. 4387/2016».