Κινητικότητα ρεκόρ για 7.225 δημοσίους!

Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις

Το πιο μαζικό και φιλόδοξο κύμα μετακίνησης προσωπικού ανάμεσα σε φορείς του Δημοσίου ξεκινά από σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανέρχεται σε 7.225. Η αμέσως μεγαλύτερη φάση κινητικότητας ήταν αυτή του β΄ κύκλου του 2018, με 5.440 θέσεις. Αυτό, εν ολίγοις, σημαίνει ότι η «φρέσκια» φάση κινητικότητας θα προσφέρει 32,8% περισσότερες θέσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε χθες στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (www. apografi.gov.gr) τα αιτήματα των φορέων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για κάλυψη θέσεων με μετάταξη και απόσπαση.

Ειδικότερα, από τις 7.225 θέσεις του εν λόγω κύκλου κινητικότητας, οι 6.752 αφορούν αιτήματα για μετατάξεις, ενώ οι 473 αποσπάσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών δημοσιοποίησε, επιπλέον, τις βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.

Η είσοδος των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που διαθέτουν. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη μετάταξή του σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της ειδικής πλατφόρμας για την κινητικότητα, από 3 Δεκεμβρίου έως 17η Δεκεμβρίου 2019.

Στις οδηγίες για την κινητικότητα που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να κάνει αίτηση για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.