Επιτυχής έκδοση ευρωομολόγου από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ με επιτόκιο κάτω από το 6,4%

Ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθεια που γίνεται από τη νέα διοίκηση Καλλιτσάντση...

... τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για τη συνολική αναδιάταξη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα με την επιτυχή έκδοση του ευρωομολόγου των 600.000.000 ευρώ με επιτόκιο κάτω από το 6,4%.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο υψηλής απόδοσης ομόλογο (High Yield Green Bond) στην Ευρώπη για το 2019 και τη μεγαλύτερη έκδοση ελληνικού ομολόγου High Υield μετά την ελληνική κρίση.

Σύμφωνα με τη νέα διοίκηση του ομίλου, επετεύχθη απόλυτα ο στόχος ενός πραγματικά διεθνούς ομολόγου που θα εξασφαλίζει μελλοντική πρόσβαση σε μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.

Συγκεκριμένα στο ομόλογό της υπήρξε ευρεία συμμετοχή από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, με συνολικά πάνω από 100 επενδυτές, εκ των οποίων το 75% ήταν ξένα χαρτοφυλάκια και μόλις 25% ελληνικής προέλευσης.

Η μεγάλη συμμετοχή και η διπλάσια της προσφοράς κάλυψη, που έφτασε λίγο πριν από το κλείσιμο του βιβλίου τα 1,2 δισ. ευρώ, έναντι των 600.000.000 ευρώ που ζητήθηκαν, οδήγησε τελικά το κουπόνι προς τα κάτω, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται κάτω από το 6,4%.