Εκρηκτική αύξηση της ανεργίας τον Δεκέμβριο!

Περισσότεροι κατά 129.077 (σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018) οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ που αναζητούν εργασία

Κατά 129.077 άτομα (!) αυξήθηκε ο αριθμός των αναζητούντων εργασία εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του 2019, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του '18. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση των «ελαστικών» και υποαμειβόμενων θέσεων (κάθε μήνα ξεπερνούν το 50% από το σύνολο των προσλήψεων), επιβεβαιώνει ότι η προεκλογική δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μοιάζει περισσότερο με όνειρο θερινής νυκτός.

Υπό τα δεδομένα αυτά φαντάζει, επίσης, παράδοξο ότι η κυβέρνηση μειώνει την «ποινή» για τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νεότερους ηλικιακά.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία ανήλθε στο 1.064.526 άτομα τον Δεκέμβριο του 2019, από 935.449 άτομα τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ποσοστιαία, στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα η αύξηση των αναζητούντων απασχόληση εγγεγραμμένων ανέργων κυμάνθηκε στο 13,8%.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019 (οπότε είχαν καταγραφεί 1.018.503 άνεργοι), τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε κατά 46.023 άτομα, δηλαδή κατά 4,52%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, το 62,39% (664.196 άτομα) είναι γυναίκες. Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό έλλειμμα πολιτικών για την ενίσχυση της πρόσβασης του -πάλαι ποτέ- «αδύναμου» φύλου στην αγορά εργασίας.

Επίσης, μεγάλο πρόβλημα ανεργίας εξακολουθούν -για ένατη συνεχή χρονιά- να αντιμετωπίζουν όσοι ανήκουν στις λεγόμενες «παραγωγικές» ηλικίες μεταξύ 30 και 44 ετών.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ανά ηλικιακή ομάδα, με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2019 κατατάσσονται ως εξής:

• Στην ηλικιακή κατηγορία έως 19 ετών είναι 8.065 άνεργοι (0,76% του συνόλου).

• Στην ηλικιακή κατηγορία από 20 έως 24 ετών είναι 64.612 άνεργοι (6,07% του συνόλου).

• Στην ηλικιακή κατηγορία από 25 έως 29 ετών είναι 110.302 άνεργοι (10,36% του συνόλου).

• Στην ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών είναι 393.456 άνεργοι (36,96% του συνόλου).

• Στην ηλικιακή κατηγορία από 45 έως 54 ετών είναι 261.143 άνεργοι (24,53% του συνόλου).

• Στην ηλικιακή κατηγορία από 55 έως 64 ετών είναι 189.877 άνεργοι (17,84% του συνόλου).

• Στην ηλικιακή κατηγορία 65 ετών και άνω είναι 37.071 άνεργοι (0,76% του συνόλου).

Με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων (815.160 άτομα ή το 76,57% του συνόλου) έχει φτάσει έως την τρίτη γυμνασίου ή στην καλύτερη περίπτωση έχει ολοκληρώσει μόνο τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ).

Συγκεκριμένα, 323.429 άνεργοι είναι στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 491.731 στη ΔΕ.

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραμμένη ανεργία του Δεκεμβρίου 2019 προκύπτει, επιπλέον, ότι από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα μητρώα του οργανισμού απασχόλησης, το 86,12% (916.819 άτομα) είναι Ελληνες.

Το υπόλοιπο ποσοστό είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (2,68% ή 28.517 άτομα) και τρίτων χωρών (11,2% ή 119.190 άτομα).