Απάντηση στις ανακρίβειες Βρούτση για τις συντάξεις!

Ο Κ. Νικολάου αποκαλύπτει πως οι παλιές βγαίνουν μικρότερες κατά 17% λόγω μη συνυπολογισμού των «δώρων»

Απάντηση στις πρόσφατες «διευκρινίσεις Βρούτση», που δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση σε πολλούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, κυρίως όσον αφορά τον συνυπολογισμό ή μη του 13ου και του 14ου μισθού σε όλες τις συντάξιμες αποδοχές, δίνει μέσω της «δημοκρατίας» το ειδικευμένο στο Ασφαλιστικό πρώην συνδικαλιστικό στέλεχος Κώστας Νικολάου. 

Ο κ. Νικολάου παρουσιάζει παράδειγμα «παλαιού» και «νέου» συνταξιούχου, που μετά τον επανυπολογισμό του 2018 έχουν διαφορά 248 ευρώ! Με βάση αυτά τα δεδομένα, υποστηρίζει ότι κατά μέσον όρο, εξαιτίας του μη συνυπολογισμού των «δώρων» στις συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών» συνταξιούχων, τα ποσά που λαμβάνουν είναι 17% πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα των «νέων».

Ο κ. Νικολάου, μέσω ανοιχτής απάντησης προς τον υπουργό Εργασίας, προχωρά σε μια σειρά συμπερασμάτων και ερωτημάτων τα οποία προκύπτουν από τις πρόσφατες διευκρινίσεις του κ. Βρούτση, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «ο συντάξιμος μισθός όλων των ασφαλισμένων υπολογίζεται με τις αποδοχές 14 μηνών και όχι των 12 μηνών, όπως ψευδώς και ανυπόστατα ισχυρίστηκαν κάποιοι, προκαλώντας σύγχυση».

Ανυπόστατα

Σύμφωνα με το μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΚΕΠΕΑ, πρώην συνδικαλιστικό στέλεχος ειδικευμένο στο Ασφαλιστικό και νυν συνταξιούχο του τ. ΙΚΑ, «είναι ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί του κ. Ι. Βρούτση σε σχέση με το φλέγον θέμα που προέκυψε στον επανυπολογισμό των περίπου 2.300.000 “παλαιών” συντάξεων, όπου σε αυτές (λανθασμένα) δεν έχουν συμπεριληφθεί οι πρόσθετες εισφορές του 13ου-14ου μισθού (όπως στις νέες συντάξεις), με αποτέλεσμα οι παλαιές συντάξεις να βγαίνουν μικρότερες κατά 17% σε σχέση με τις νέες και να εμφανίζουν ψεύτικες προσωπικές διαφορές».

Ενδεικτικό των διαφορών ανάμεσα στους «παλαιούς» και τους «νέους» συνταξιούχους είναι το εξής παράδειγμα: Δύο συνταξιούχοι («παλαιός» και «νέος»), ενώ ανήκαν στο ίδιο Ταμείο (τ. ΙΚΑ), είχαν τις ίδιες αποδοχές και τα ίδια έτη ασφάλισης (2.432 ευρώ και από 12.715 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 496 ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά), και οι συντάξεις τους, θεωρητικά, επανυπολογίστηκαν με τον ίδιο νόμο (ν. 4387/16 ή «νόμος Κατρούγκαλου»), στην «παλαιά» που υπολογίστηκε ξανά δίνουν μεικτά 1.513,31 ευρώ, ενώ για τον «νέο» η σύνταξη ανέρχεται στα 1.761,29 ευρώ, μεικτά (διαφορά 248 ευρώ).

Με βάση τα δεδομένα αυτά και τις διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στους «παλαιούς» και τους «νέους» συνταξιούχους, και μετά τον επανυπολογισμό που θεωρητικά έγινε στα τέλη του 2018, τουλάχιστον στην πλειονότητα των κύριων συντάξεων, ο κ. Νικολάου καλεί τον αρμόδιο υπουργό να διευκρινίσει, περαιτέρω, τα εξής:

α) Εάν με την πρόσφατη ασαφή δήλωσή του για τα «δώρα» εννοεί ότι αντιλαμβάνεται την απάτη που εξελίσσεται για 2.300.000 συνταξιούχους, για τους οποίους η επανυπολογισθείσα σύνταξη (λανθασμένα) είναι κατά 17% χαμηλότερη, και ότι προτίθεται να διορθώσει το λάθος αυτό ή β) εάν εννοεί ότι, τάχα, σε όλες τις συντάξεις, «παλαιές» και «νέες» (και κατά τον επανυπολογισμό), ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται με τις αποδοχές 14 μηνών.