Οι παγίδες για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ποιοι πρέπει να σπεύσουν για να γλιτώσουν δημοτικά τέλη δεκαετίας  Η Εφορία καραδοκεί, αρχίζει η διαδικασία αυτόματων διασταυρώσεων

Από τον 
Β. Παπακωνσταντόπουλο

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση των ιδιοκτητών ακινήτων η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δηλώσουν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά στους δήμους και να απαλλαγούν οριστικά από οποιεσδήποτε αναδρομικές επιβαρύνσεις. Η ρύθμιση αφορά όλων των ειδών τα ακίνητα και όλες τις κατηγορίες φόρων, τελών και εισφορών προς τους δήμους της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να γλιτώσουν από δημοτικά τέλη και φόρους δεκαετίας.

Η νέα πλατφόρμα δημιουργήθηκε από την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος, θα είναι ενιαία σε όλους τους δήμους και θα υπάρχει online σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ. Οσοι έχουν αδήλωτα τετραγωνικά ή και ολόκληρα ακίνητα θα πρέπει να προσέλθουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και να τα δηλώσουν. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Διασταυρώσεις

Παγίδες μπορεί να στήσει όμως και η Εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη διασταύρωση των δεδομένων των δήμων για τα τ.μ. των κτισμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, με το αρχείο του Ε9 που είναι καταχωρισμένο στο TAXISnet, για τον επανυπολογισμό των δημοτικών τελών και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Για τα ακίνητα που θα βρεθούν με διαφορές στον εμβαδόν θα κληθούν οι ιδιοκτήτες στην Εφορία να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και στις διαφορές των τ.μ. θα επιβληθεί και αναδρομικά πρόσθετος ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ κ.λπ.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου, λοιπόν, παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό να υποβάλει δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων.

Οι ιδιοκτήτες κτισμάτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις αναμένεται να είναι οι πλέον ωφελημένοι από τη ρύθμιση, καθώς είναι πολλά τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλώσουν, οπότε θα ήταν σημαντικές οι επιβαρύνσεις για δημοτικά τέλη δεκαετίας.
Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες εσόδων των οικείων δήμων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και να συνυποβάλουν φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει), το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει και ο ΑΦΜ τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική ταυτότητά τους.