«Φωτιά» οι εισφορές για το 2020

Κεραμίδα για επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες
Πώς διαμορφώνονται οι καταβολές για κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ για 1.200.000 μη μισθωτούς με το νομοσχέδιο Βρούτση

Η Θέση μας: Πολλά τα λόγια, αλλά λίγα τα έργα

Aπό τον Νάσο Χατζητσάκο

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά θα ισχύσουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου Βρούτση (θα γίνει έως τις 20 Φεβρουαρίου) οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες. Η «κυριακάτικη δημοκρατία» παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσά τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΠ οι κατηγορίες των συνολικά 1.200.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, για να γνωρίζουν «πόσο βαθιά θα πρέπει να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους περίπου 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους (πλην των «νέων») το ετήσιο κόστος για τις εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ θα κυμαίνεται από 3.456 ευρώ έως 8.088 ευρώ για το 2020.

Όσοι δεν πληρώνουν εισφορές εφάπαξ, θα πρέπει να αποδώσουν μέσα στην τρέχουσα χρονιά από 3.144 έως 7.644 ευρώ. Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του σχεδίου νόμου, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2020, γι' αυτές τις δύο κατηγορίες μη μισθωτών θα ισχύσουν έξι νέες ασφαλιστικές κατηγορίες, εκ των οποίων θα μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν όποια θέλουν. Οι μηνιαίες εισφορές κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται από 220 έως και 576 ευρώ τον μήνα.

Σε ετήσια βάση το κόστος για τις εισφορές κύριας ασφάλισης θα κυμαίνεται από 2.640 έως και 6.912 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών θα εξακολουθεί να ισχύει και για τα μέλη διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) των ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.) που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη, για διαχειριστές ΙΚΕ και για κάθε εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από το 2023 και μετά οι εισφορές κύριας ασφάλισης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους θα αυξάνονται ως εξής:

■ Από την 1η Ιανουαρίου 2023 και του 2024, αντίστοιχα, θα παίρνουν προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (εκτός της εισφοράς υπέρ ανεργίας).

■ Από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά θα προσαυξάνονται κατ' έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών (εκτός της εισφοράς υπέρ ανεργίας).

Για τους «νέους»

Χαμηλότερες θα είναι για μια πενταετία οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι προχωρούν σε έναρξη άσκησης επαγγέλματος. Για όσους από αυτούς τους μη μισθωτούς έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα αλλά δεν έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 οι μειωμένες εισφορές θα ισχύουν μέχρι να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Οι μηνιαίες εισφορές θα είναι 136 ευρώ (1.632 ευρώ τον χρόνο).

Αναδρομικά

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα καθιερωθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και νέο πλαίσιο εισφορών για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ.

Το πλαίσιο αυτό θα ισχύει για τους αυτοαπασχολουμένους, τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είχαν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, καθώς και τους έμμισθους δικηγόρους.

Για την επικουρική ασφάλιση αυτές οι κατηγορίες ασφαλισμένων θα μπορούν να κατατάσσονται σε μία από τις τρεις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Σε μηνιαία βάση οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση θα κυμαίνονται από 39 έως 56 ευρώ και σε ετήσια από 468 έως και 672 ευρώ.

Όμως, όπως θα ισχύσει για την κύρια ασφάλιση, έτσι και οι μηνιαίες εισφορές για την επικουρική τα αμέσως επόμενα χρόνια θα αυξηθούν ως εξής:

■ Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και του 2024, αντίστοιχα, θα λαμβάνουν προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

■ Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά θα λαμβάνουν προσαύξηση κατ΄ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.