Οι ειδικοί θεωρούν ότι η κρίση θα διαρκέσει έως το 2018! Αυξάνεται το απόθεμα των απούλητων

Παρότι το οικονομικό επιτελείο διαβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη θα έρθει εφέτος, η κτηματαγορά θα πάρει εμπρός το 2018, ενώ για να φτάσει η οικοδομή στα επίπεδα του 2005 θα χρειαστούν περισσότερα από οκτώ χρόνια!


Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από τις απαντήσεις των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι συμμετείχαν στη 19η Οικονομική Συγκυρία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιμέλεια του πρώην καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής Επαμεινώνδα Πανά, η οποία καλύπτει την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2013 και επιχειρεί ταυτόχρονα να αποτυπώσει τις προσδοκίες για το προσεχές εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014.


Βάσει των απαντήσεων, προκύπτει ότι 87% των ειδικών θεωρεί ότι η κρίση θα διαρκέσει από ένα έως τρία χρόνια, δηλαδή έως το 2018, ενώ το 50% τοποθετεί τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ δύο και τριών ετών. Βασικός λόγος γι’ αυτό είναι το απόθεμα των απούλητων κατοικιών που παραμένουν μεταξύ 200.000 και 270.000 πανελλαδικά, μέγεθος που είναι αδύνατον να απορροφηθεί όσο απουσιάζουν οι αγοραστές. Επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες για την αγορά κατοικίας είναι η υψηλή ανεργία, η απουσία χρηματοδότησης από τις τράπεζες, η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων και η υπογεννητικότητα.


Αναφορικά με τις τιμές, το 88,4% των ειδικών της κτηματαγοράς θεωρεί ότι οι τιμές πώλησης των κατοικιών έχουν μειωθεί σε σχέση με έξι μήνες πριν. Ωστόσο, το 83% θεωρεί ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν εκ νέου κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Ετικέτες: