Μέσω τραπεζών η αύξηση στις αντικειμενικές

Στην αύξηση των αντικειμενικών τιμών μέσω της αντικατάστασής τους από τις αγοραίες τιμές σχεδιάζει να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών εντός του 2012. Αντί για τις σημερινές τιμές ζώνης που καθορίζονται διοικητικά από το υπουργείο, θα τεθούν σε ισχύ οι εμπορικές τιμές που έχει καταγράψει η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τις τράπεζες.

 

Στην οδό Καραγεώργη Σερβίας έχει εκπονηθεί μια σειρά λύσεων προκειμένου να αυξηθούν οι αντικειμενικές τιμές και να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς ακινήτων. Μία από αυτές, που όμως δεν φαίνεται να προκρίνεται, είναι η οριζόντια αύξησή τους μεσοσταθμικά κατά 15%-20%, όπως γίνεται συνήθως, προκειμένου να προσεγγίσουν περισσότερο τις εμπορικές τιμές. Η δεύτερη λύση που εξετάζεται και που είναι το πιθανότερο τελικά να υιοθετηθεί προβλέπει την υιοθέτηση ως αντικειμενικών τιμών αυτών που έχουν καταγράψει οι εμπορικές τράπεζες στο πλαίσιο της δανειοδότησης των νοικοκυριών και ως τάση δημοσιεύονται κάθε μήνα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα, όταν δέχεται μια αίτηση για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου, στέλνει εκτιμητή (συνήθως μηχανικό) στο ακίνητο για να εκτιμήσει την εμπορική του αξία. Βάσει αυτής της αξίας γίνεται και η έγκριση και η εκταμίευση του δανείου. Με βάση αυτά τα στοιχεία έχει δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τις εμπορικές τιμές των ακινήτων ανά περιοχή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τη στατιστική υπηρεσία της Τραπέζης της Ελλάδος και με βάση αυτά γίνονται εκτιμήσεις για την ακριβή πορεία των τιμών των ακινήτων.

 

Με την υιοθέτηση αυτών των τιμών ως αντικειμενικών από το υπουργείο Οικονομικών θα επέλθει ουσιαστικά μια μεγάλη αύξηση που θα οδηγήσει με τη σειρά της στη φορολογική επιβάρυνση εκατομμυρίων νοικοκυριών μέσω της αναπροσαρμογής μιας σειράς φόρων, όπως το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ.

 

 

Μάριος Χριστοδούλου

Ετικέτες: