Εφεδρεία για όσους θέλουν δυο χρόνια για τη σύνταξη!

Για να τεθεί ένας υπάλληλος σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας πρέπει να του υπολείπονται έως τις 31.12.2013 το πολύ δύο έτη, τόσο για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για τη συνταξιοδότηση χρόνου ασφάλισης (π.χ. 35 έτη) όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (π.χ. 58 χρόνων). Κανείς υπάλληλος, που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν μπορεί να βγει σε εργασιακή εφεδρεία. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, την οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας και αφορά υπαλλήλους αορίστου χρόνου και μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διευκρινίζεται ότι η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο έτη (24 μήνες), όπως επίσης και ότι όσοι τεθούν υπό αυτό το καθεστώς πρέπει να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, αμέσως μόλις καλύψουν τις προϋποθέσεις της ηλικίας και των ετών ασφάλισης.

 

Τονίζεται ότι για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος κύριας ή προαιρετικής ασφάλισης, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος αναγνωρίστηκε ή συνυπολογίζεται ως συντάξιμος, ώσπου να βγει ο εργαζόμενος στην εφεδρεία. Στην εγκύκλιο σημειώνονται ξεχωριστά τα έτη (ημέρες) ασφάλισης και το όριο ηλικίας, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (ν. 3863/2010) και τα οποία αποτελούν το όριο, το οποίο όταν οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν θα βγαίνουν αυτοδίκαια στη σύνταξη, ακόμα και αν βρίσκονται σε καθεστώς εφεδρείας. Για το ΙΚΑ απαιτούνται 10.500 ημέρες εργασίας (ΗΕ ή 35 έτη) και 57 χρόνων όριο ηλικίας, που αυξάνονται κατά 300 το έτος, δηλαδή 10.800 και 58 ετών το 2011, 11.100 και 59 ετών το 2012 και 11.400 και 60 χρόνων το 2013.

 

Οσοι εργαζόμενοι έχουν ένσημα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) πρέπει να συμπληρώσουν επίσης 10.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες οι 7.500 πρέπει να είναι ΒΑΕ. Το όριο ηλικίας όμως αναπροσαρμόζεται για το 2011 σε 55 έτη και 9 μήνες, για το 2012 σε 56 έτη και 6 μήνες και για το 2013 σε 57 έτη και 3 μήνες. Για να μπουν όμως οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας σε καθεστώς εφεδρείας, πρέπει να έχουν συμπληρώσει ήδη 7.500 ένσημα ΒΑΕ.

 

Για τις γυναίκες απαιτούνται 10.000 ημέρες εργασίας και 57 έτη, το 2011 10.400 και 58 έτη, το 2012 10.800 και 58,5 έτη και το 2013 11.200 και 59 έτη. Για τους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία (π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) όλοι υπάγονται στις παραπάνω προϋποθέσεις, εκτός αν προσλήφθηκαν πριν από τις 31.12.1982, που χρειάζονται 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ το όριο ηλικίας για τους άνδρες έχει ήδη αυξηθεί στα 60 έτη.

 

Στο μεταξύ, με κατεπείγουσα εγκύκλιό του ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας κάλεσε τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων να προβούν σε άμεσες μετακινήσεις υπαλλήλων που είναι αναγκαίες, ώστε να μη δημιουργηθεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών από το πρώτο κύμα αποχωρήσεων λόγω εργασιακής εφεδρείας.

 

 

Παραδείγματα:

 

1) Εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου στις 27.10.11 συμπλήρωσε 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και είναι 56 ετών. Μπορεί να τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία για δύο ακόμα χρόνια, έως τις 27.10.13, ωσότου δηλαδή συμπληρώσει το απαιτούμενο 58ο έτος της ηλικίας του.

 

2) Εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου στις 27.10.11 έχει 10.500 ημέρες ασφάλισης και είναι 54 ετών. Δεν μπαίνει σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, γιατί έως τις 31.12.2013 δεν θα έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει στη σύνταξη.

 

 

Βασίλης Αγγελόπουλος

Ετικέτες: