Ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο με εξαιρέσεις-σοκ

Αυξήσεις στο επίδομα που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι διοίκησης στο Δημόσιο αλλά και χορήγηση «προσωπικής διαφοράς» στους δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους θα προκύψουν τυχόν μειώσεις ονομαστικών αποδοχών εισάγει το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Με το νέο μισθολόγιο (που θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή) αποσυνδέονται οι βαθμοί των δημοσίων υπαλλήλων από τον μισθό τους, ενώ θα ισχύσουν δύο ταχύτητες αυξήσεων: ανά τριετία για υπαλλήλους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά διετία για Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται μπόνους για τους αποδοτικούς, το οποίο θα λάβουν το 2018, ενώ από τους γενικούς κανόνες του μισθολογίου εξαιρούνται οι συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη!

Ειδικότερα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορούν το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου που θα ισχύσει από 1/1/2016 προβλέπονται τα εξής:

  • Μεσοσταθμικές αυξήσεις της τάξης του 14% στο επίδομα ευθύνης που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι διοίκησης. Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται σε 1.400 ευρώ για γενικούς γραμματείς υπουργείων, σε 1.150 ευρώ για αναπληρωτές γενικούς γραμματείς ή ειδικούς γραμματείς υπουργείων, σε 1.000 ευρώ για προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, σε 450 ευρώ για προϊσταμένους Διευθύνσεων και προϊσταμένους Πολιτικών Γραφείων μελών της κυβέρνησης, σε 350 ευρώ για προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και 290 ευρώ για προϊσταμένους Τμημάτων.

  • Θεσπίζεται μπόνους από 1/1/2018 για τους αποδοτικούς και ικανούς υπαλλήλους του Δημοσίου (ποσοστό 5%-15% του συνόλου των υπαλλήλων) που θα προκύψουν έπειτα από δύο ατομικές αξιολογήσεις τα έτη 2016-2017.

  • Αυξάνεται στα 1.400 και 1.150 ευρώ τον μήνα το επίδομα θέσης για γενικούς και αναπληρωτές γραμματείς των υπουργείων.

  • Υψηλότερος κατά 20% θα είναι ο βασικός μισθός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γενικών Διευθύνσεων και περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης και συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των κατόχων μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Οι όποιες αυξήσεις στον βασικό μισθό προκύψουν (ύψους 10%-20%) για περίπου 300.000 δημοσίους υπαλλήλους θα χορηγηθούν σε ισόποσες ετήσιες δόσεις τα ερχόμενα τέσσερα χρόνια.

Πάντως, οι υπηρετούντες στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), δηλαδή οι άμεσοι συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΣΟΕ, εξαιρούνται από το μισθολόγιο.

Εξάλλου, στο νέο Μισθολόγιο εντάσσονται και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο, φέρνοντας έτσι μειώσεις μισθών σε ορισμένες κατηγορίες στελεχών τους.

Στ. Κράλογλου


 

Ετικέτες: