Πρωταθλήτρια στους φόρους η Ελλάδα - Τριπλό «χτύπημα» στους μισθούς

"Πρωταθλητές κόσμου" (μεταξύ των 35 κρατών –μελών του ΟΟΣΑ) αναδείχθηκαν το 2016 οι Έλληνες εργαζόμενοι, στις αυξήσεις φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που υφίστανται. Σε σχέση με το 2015, τα βάρη των μισθωτών για φόρους και εισφορές αυξήθηκαν 1,06%, όταν κατά μέσο όρο στις υπόλοιπες χώρες μειώθηκαν ελαφρά ή, σε κάποιες τουλάχιστον, αυξήθηκαν λιγότερο από την χώρα μας.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την φορολογική επιβάρυνση του μισθολογικού κόστους (tax wages) δείχνει πως τα μεγαλύτερα «υποζύγια» στη χώρα μας είναι οι οικογενειάρχες με 2 παιδιά.
Στις ελληνικές οικογένειες οι επιβαρύνσεις αυξάνονται συγκριτικά περισσότερο σε σχέση με τους άτεκνους. Ενώ μάλιστα στις φορολογικές επιβαρύνσεις η έκθεση δεν προσμετράει τους έμμεσους φόρους κατανάλωσης (που σημαίνει ότι μια οικογένεια που καταναλώνει περισσότερα, πληρώνει και πολλαπλάσιους έμμεσους φόρους από έναν άγαμο), οι παροχές για τα παιδιά στην Ελλάδα είναι κατά πολύ μικρότερες εν σχέσει με άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΟΟΣΑ, μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ελλάδα πέρυσι είχε μέσο μικτό εισόδημα υπολογίζεται σε 36.272 δολάρια (για λόγους συγκρισιμότητος με τις υπόλοιπες χώρες). Από αυτά, το 23% πήγαινε απευθείας σε φόρους και εισφορές προς το Κράτος ( 8.350 δολάρια).

Την ίδια ώρα. μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ισπανία, εμφανίζεται με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ σε όρους σταθμισμένης αγοραστικής δύναμης ότι είχε μικτό εισόδημα 40.276 δολαρίων πέρυσι. Από αυτά φόροι και εισφορές απορροφούν 5.666 δολάρια ή μόλις το 14% του μικτού εισοδήματος

Σε αντιδιαστολή τις οικογένειες, ένας άγαμος εργαζόμενος χωρίς παιδιά στην Ελλάδα (με εισόδημα στο 67% του μέσο όρου) είχε πέρυσι μέσες μικτές αποδοχές 22.093 δολάρια. Από αυτά, μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών, στην τσέπη του έμεναν 17.632 δολάρια, ενώ το 20% (μικρότερο ποσοστό από τον εργαζόμενο που συντηρεί τετραμελή οικογένεια) ή 4.461 δολαρίων τα έπαιρνε κατευθείαν το κράτος και ούτε προλάβαινε ποτέ να τα δει.

Συνολικά, η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα -από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων μαζί με των εργοδοτών- αυξήθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά 1,06 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 40,2% του συνολικού κόστους εργασίας του εργοδότη.

Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,67 της ποσοστιαίας), λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ποσού, όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργοδοτών (0,19). Η επιβάρυνση, πάντως, προκύπτει κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών (19,9%) και των εργαζομένων (12,6%), ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί στο 7,7%.
Για τις οικογένειες με δύο παιδιά, όπου ο ένας μόνο γονιός εργάζεται και έχει μέσο εισόδημα, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε 0,73 της ποσοστιαίας μονάδας το 2016 και διαμορφώθηκε στο 38,3% του κόστους εργασίας για τον εργοδότη. Στον ΟΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση των αντίστοιχων οικογενειών μειώθηκε οριακά (0,08 της ποσοστιαίας μονάδας) στο 26,6%. Υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία είχαν η Γαλλία (40%), η Φινλανδία (39,2%), η Ιταλία (38,6%) και το Βέλγιο (38,6%). Τους χαμηλότερους συντελεστές είχαν η Νέα Ζηλανδία (6,2%), η Χιλή (7%), η Ιρλανδία (8,3%) και η Ελβετία (9,1%).

​Γενικότερα, στις χώρες του ΟΟΣΑ σημειώθηκε κατά μέσο όρο μείωση 0,07% και έφτανε στο 36%. Τους υψηλότερους συντελεστές συνολικής φορολογίας σε αυτή την κατηγορία είχαν πέρυσι το Βέλγιο (54%), η Γερμανία (49,4%), η Ουγγαρία (48,2%) και η Γαλλία (48,1%), ενώ τους χαμηλότερους είχαν η Χιλή (7%), η Νέα Ζηλανδία (17,9%) και το Μεξικό (20,1%).

protothema.gr

Ετικέτες: