Δημόσιο: Σύνταξη νωρίτερα μέσω ΙΚΑ

Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν από την ηλικία των 65 ετών έχουν ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που θα αποφασίσουν να μεταταγούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Εγκύκλιος του ΙΚΑ επικυρώνει τον περσινό ασφαλιστικό νόμο (ν. 3863/2010) και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν πριν από τις 31-12-2010 να πάρουν «ασφαλιστική μετάταξη» για το ΙΚΑ, να κάνουν χρήση των πλασματικών χρόνων, είτε εξαγοράσιμα είτε μη (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνια σπουδών), και να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως και επτά χρόνια νωρίτερα.

 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, και Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, ευνοεί ιδιαίτερα όσους προσλήφθηκαν πριν από την 1-1-1993 και οι οποίοι βρίσκονται σχετικά κοντά στο να βγουν στη σύνταξη. Ειδικά συμφέρει όσους ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, συμβολαιογράφοι) εργάζονται με σχέση εργασίας στο Δημόσιο. Επίσης, χρήση της συγκεκριμένης διάταξης μπορούν να κάνουν ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το μέτρο αναμένεται να αξιοποιηθεί από αρκετές χιλιάδες εργαζομένων, με συνέπεια όμως να υπάρξει σημαντική απώλεια εσόδων στον κρατικό Προϋπολογισμό. Στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα αποδίδονται στο ΙΚΑ και όχι στο Δημόσιο. Εχει υπολογιστεί ότι για κάθε εργαζόμενο που θα αποφασίσει να μεταταγεί στο ΙΚΑ το Δημόσιο θα χάνει περίπου 1.100 έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στον εκκαθαριστή των αποδοχών τους. Σημειώνεται ότι,όσοι κάνουν χρήση του νόμου, παρά τη μεταπήδηση στο ΙΚΑ, θα εξακολουθούν να ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ στους φορείς που υπάγονταν πριν από την αλλαγή κύριου ασφαλιστικού φορέα.

 

Για όσους προσελήφθησαν στο Δημόσιο πριν από την 21η Ιουλίου 2010 και υπέβαλαν σχετική αίτηση μεταπήδησης στο ΙΚΑ, το νέο καθεστώς ασφάλισης ξεκινά από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υπεβλήθη η αίτηση. Για όσους προσελήφθησαν μεταξύ 21 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου 2010 και επιλέγουν την ασφάλιση στο ΙΚΑ, αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξεως διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα από το πότε υπέβαλαν σχετική αίτηση. Οσοι πάντως τακτικοί ή μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι προσελήφθησαν από την 1-1-2011 και μετά, αυτόματα υπήχθησαν στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ. Στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποχρεωτικό πλέον να ασφαλίζονται και οι στρατιωτικοί, με εξαίρεση τους στρατεύσιμους παθόντες οπλίτες εν υπηρεσία, που κατατάσσονται από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά.

 

Από την υποχρεωτική υπαγωγή εξαιρούνται επίσης όλοι οι υπάλληλοι που έχουν υποχρεωτικά ασφαλιστεί στο Ενιαίο Ταμεία Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ). Για να μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, πρέπει να εργάζονται με άλλη ιδιότητα απ' αυτή για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ.

 

 

Βασίλης Αγγελόπουλος

Ετικέτες: