Φτωχότεροι και από τους φτωχούς στις δαπάνες για Παιδεία

«Απ' τα ψηλά στα χαμηλά και απ' τα πολλά στα λίγα» είναι η πορεία που ακολουθούν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η εξέλιξη της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής δαπάνης για πάσης φύσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες ακολουθεί πορεία ανάλογη με αυτή της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμάνθηκε (2000-2016) μεταξύ 3,5% και 4,6%, καταγράφοντας αύξουσα πορεία από το 2007 έως το 2013, όταν προσέγγισε το 4,6%, ενώ μειώθηκε την περίοδο 2014-2016 στο 4,3%.

Δηλαδή και πάλι δεν κατόρθωσε να αγγίξει ή να ξεπεράσει το «ψυχολογικό όριο» του 5% που θέτουν ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ.

Ομως, το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δαπανών αφορά τους μισθούς των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συνολική δημόσια εκπαιδευτική δαπάνη στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις άλλες χώρες, ως ποσοστό του ΑΕΠ διαχρονικά υστερεί έναντι των χωρών της Ευρώπης, ακόμη και χωρών της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης!

Η κρίση έχει επηρεάσει και την ιδιωτική δαπάνη των νοικοκυριών για την εκπαίδευση, η οποία έχει μειωθεί κάθετα από το 2009 και μετά, από 2,8 δισ. ευρώ το 2004 σε 3,3 δισ. ευρώ το 2009 και 2,1 δισ. ευρώ το 2016.