Το σινέ Αλάσκα ζωντανεύει με καινούρια μορφή στο Κεφαλάρι

Στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον της πλατείας Κεφαλαρίου ζωντανεύει ξανά η Αλάσκα μετά και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Το μέρος όπου πρωταγωνίστησε σε πολλές ελληνικές ταινίες θα πάρει και πάλι ζωή. Οι εργασίες των τεχνικών συνεργείων έχουν ξεκινήσει και θα επαναλειτουργήσει εντός του έτους. Σχεδόν 20 χρόνια δεν είχε προχωρήσει καμία εργασία για την αποκατάσταση του χώρου, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε τόπο εναπόθεσης απορριμμάτων, αισθητικής ρύπανσης και υγειονομικής υποβάθμισης της περιοχής.

Ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Μετά τη διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου στην Εκάλη τακτοποιήθηκε και το ακίνητο στο Κεφαλάρι, η Αλάσκα, που απαιτούσε πιο περίπλοκες και χρονοβόρες ενέργειες. Ακολουθήθηκαν διαδικασίες όπως τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, αρχιτεκτονική προμελέτη, φάκελος δημοπράτησης κ.ά., προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαδικασία δημοπράτησης της μίσθωσης του κτιρίου. Επιλέχθηκε η πιο γρήγορη λύση υλοποίησης του έργου, με την οποία ξεπεράστηκαν οι γραφειοκρατικοί σκόπελοι και δεν επιβαρύνθηκαν οι δημότες της Κηφισιάς ούτε ένα ευρώ.

Το νέο κτίριο της Αλάσκας, σύμφωνα με τη μελέτη, θα είναι εναρμονισμένο με το άμεσο αλλά και το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται μέσα στο παραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς αλλά και σε σημείο με σημαντικές τουριστικές υποδομές και υψηλή εμπορική κίνηση.

Η μορφή της νέας Αλάσκας διατηρεί τα χαρακτηριστικά της μελέτης (1960) του σημαντικού αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Παπαγεωργίου - Βενετά στο κτίσμα, εναρμονισμένα με τα σύγχρονα στοιχεία της περιοχής.