Ασφαλιστικά μέτρα κατά του πρακτορείου Αργος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του πρακτορείου διανομής Τύπου Αργος αποφάσισε η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού...

... μέσα από μια απόφαση που αποτελεί παράλληλα κόλαφο για τον τρόπο λειτουργίας του μοναδικού πρακτορείου που λειτουργεί στη χώρα μας. Τα ασφαλιστικά μέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, που θα δείχνει αν το Αργος έχει προβεί σε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Να υπενθυμίσουμε πως η συγκεκριμένη διαδικασία άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το πρακτορείο Αργος ανακοίνωσε πως πρόκειται να αλλάξει μονομερώς την τιμολογιακή πολιτική του απέναντι στις εφημερίδες από τις αρχές Δεκεμβρίου. Το γεγονός προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος με επιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που ως εκείνη τη στιγμή και υπό την προηγούμενη προεδρία εμφανιζόταν εντελώς αδρανής, ζητούσε να εξεταστεί εάν συντρέχει λόγος να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά του πρακτορείου διανομής (τότε αποκλειστικών συμφερόντων του Β. Μαρινάκη).

Με την τοποθέτηση της κυρίας Θάνου, όμως, ως επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες προς την κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης. Ποιες διαπιστώσεις έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη λειτουργία του πρακτορείου, που έκριναν επιβεβλημένη τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων;

Μεταξύ άλλων, διαπίστωσε αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, τόσο μέσα από τον τρόπο που το πρακτορείο προσπάθησε να επιβάλει τη νέα συναλλαγματική πολιτική όσο και μέσα από την άρνηση διανομής του έντυπου Τύπου, η οποία δεν στηριζόταν «σε λόγους αντικειμενικά δικαιολογημένους». Διαπίστωσε, ακόμη, διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την πολιτική της επιστροφής των παρακρατηθέντων ποσών των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ των εκδοτικών επιχειρήσεων που είναι μέτοχοι του Αργους και μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν μετέχουν στο Αργος.

Η απόφαση, λοιπόν, υποχρεώνει το Αργος να προχωρήσει σε ανάκληση της νέας εμπορικής πολιτικής του και να σταματήσει την αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αλλά και να εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τις επιστροφές επί των παρακρατηθέντων ποσών ασφαλιστικών εισφορών. Το υποχρεώνει, μάλιστα, να επιστρέψει με ίσους όρους και το αργότερο έως τις 31.12.2019 όλο το ποσό που οφείλει από την παρακράτηση προς όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

Το Αργος καλείται ακόμη να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, αλλά και να διανέμει τον έντυπο Τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική. Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω, κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης.

Τέλος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού όρισε εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα διαπιστώσουν την οικονομική κατάσταση και τη βιωσιμότητα του πρακτορείου, τα αίτια που οδήγησαν στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, το εάν η νέα τιμολογιακή πολιτική του Αργους είναι «εύλογη» και το αν υφίστανται εναλλακτικές προτάσεις τιμολόγησης.