Μανώλης Κοττάκης

Εικόνα: Μανώλης Κοττάκης

Παλαιός διπλωμάτης με άριστη γνώση της ιστορίας μας και καλή αίσθηση του χιούμορ συνηθίζει να λέει ότι για τους λαούς ισχύει το κάτωθι απόφθεγμα: «Οσο περισσότερο ιστορικό χρόνο έχουν διατρέξει και μεγαλώνουν τόσο τα προτερήματά τους βελτιώνονται και άλλο τόσο τα ελαττώματά τους επιδεινώνονται».

Σελίδες