Χρήμα

«Η Ελλάδα εξήλθε μιας μακρόχρονης και εξαντλητικής για τα μακροοικονομικά της μεγέθη κρίσης, με αποτέλεσμα να απωλέσει χρόνο, κεφάλαια και επιδόσεις σχετικά με την καινοτομία».